You are currently viewing Resimde gölge ve ışık kullanımı nasıl olur

Resimde gölge ve ışık kullanımı nasıl olur

Resimde Gölge, beyaz ve siyah arasındaki farklı gri tonlarıdır. Gölgeleri yansıtmak için tarama veya çapraz tarama, basit, eğlenceli ve etkili tekniklerdir. Resimde gölge ve ışık kullanımı resme boyut kazandıran elementlerdir. Aydınlatılan veya karanlık olan yerlerdeki renk geçişlerine ise ton adı verilir. Aydınlatılan romun gölgesi bulunduğu zemine düşer.

Ton ise daha çok resmin ve nesnelerin ışık ile olan ilişkisi ile alakalıdır. Müzikte ses derecelendirmesi için kullanılan bu terim resimde ise ışığa bağlı olarak renk derecelendirmesini ifade eder.

Başarılı bir gölge oluşturmanın en temeli, ne tür bir gölge oluşturacağımızı bilmektir. Genel gölge diye bir şey yoktur. Düşen gölge ile form gölgesi arasındaki farkların ne olduğunu ve onları boyamaya nasıl yaklaşılacağını bilmeniz gerekir.

Resimde gölge ve ışık kullanımı

Birden fazla gölge çeşidi mi var?

Form gölgesi, bir nesnenin doğal olarak daha koyu olan ve ışık kaynağından uzakta olan veya ışık almayan kısmıdır. Bu gölgeler (vurgularla birlikte) nesnenin ‘formunu’ tanımlamak için kullanılır.

Düşen gölge, başka bir nesneye düşen ışığı engelleyen bir nesne tarafından oluşturulan gölgedir. Örneğin güneşli bir günde kaldırımdaki gölgeniz. Yansıma ile karıştırılmaması gerekir.

Form gölgeleri yumuşak kenarlara sahiptir, düşen gölgeler ise daha sert kenarlara sahiptir. Aynı zamanda gölge yardımı ile nesnelerin uzaklıklarını belirleyebilirsiniz. Nesne gölgesinin düştüğü alana uzaklaştıkça gölgesi bulanıklaşır. Bu özellikle grafik tasarım alanında oldukça sık kullanılır.

Işık kaynağı ne kadar güçlüyse, gölge o kadar koyu olur.

  • Güçlü Işık = Karanlık Gölge
  • Zayıf Işık = Açık Gölge

Işık kaynağı cisme ne kadar yakınsa gölge o kadar kısadır. Örneğin. Öğle gölgesi ve öğleden sonra gölgesi.

Gölgeler boyanırken yarı saydam oldukları unutulmamalıdır ve buna göre boyanmalıdır.

resimde gölge ve ışık

Her resim yapana dair benzersiz izler ve teknikler barındırır. Resim yapanların kendilerine has çizgi ve teknikleri olur. Buna genel olarak üslup adı verilir. Aynı zamanda ressamın konuları anlatış veya ele alma biçimini de kapsar. Genelde kurs ve okullarda öğrencilerden beklenen uzaktan birçok resme bakıldığında kendisininkinin ayırt edici olmasıdır. Buradaki en önemli etken gölgeleme tekniği (tarama yönü, şekli) ve ışık kullanımı olur. Özetle Resimde gölge ve ışık kullanımı üslubunuzu belirleyen temel elementlerdendir.

Leave a Reply