You are currently viewing Perspektif Nedir ve Perspektif Çeşitleri

Perspektif Nedir ve Perspektif Çeşitleri

Perspektif çoğu zaman kafa karıştırıcı görünebilir aslında oldukça basit bir tekniktir. Öncelikle perspektif nedir bunu inceleyelim. Sonrasında perspektif çeşitleri, tek kaçışlı perspektif, çift kaçışlı perspektif ve üç kaçışlı perspektif nedir bunları inceleyeceğiz.

Perspektif özellikle sanatçılar tarafından görünen üç boyutlu dünyayı iki boyutlu zeminler üzerinde üç boyutlu bir görünüm kazandırarak aktarmak için kullanılan bir tekniktir. Perspektif sayesinde düz zemindeki nesneler üzerinde derinlik algısı yaratılabilir. (Latince. Perspicere; aradan, içinden bakmak.) 

Perspektif sanat haricinde özellikle mimarlık, matematik, optik ve tüm endüstrilerde aktif olarak kullanılır. Kağıt, tuval veya duvar, resim yapmak için kullanılan çoğu alan iki boyutludur. Bu nedenle tercihe bağlı olmakla birlikte genelde bu düzlemlerde hacim, ara boşluk, derinlik hissini yaratma amacı hissedilir.

Perspektif çoğunlukla nesnelerin bakan kişiden uzaklaştıkça küçülmesiyle oluşan optik bir illüzyondur.

Perspektif Nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Perspektif çeşitleri nelerdir ?

Sanat akımlarında perspektif 1400 lü yıllardan itibaren İtalya Floransa’da Rönesans ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu zaman kadar resimlerde bulunan figür veya sembollerin boyutları önem derecesine ve statüsüne göre belirlenirdi.

Perspektif Çeşitleri Nelerdir

  • Tek Kaçışlı Perspektif
  • Çift Kaçışlı Perspektif​​
  • Üç Kaçışlı Perspektif

Tek Kaçışlı Perspektif Nedir?

Perspektif teknikleri arasında en kolay ve basit olan tekniktir. Bunun nedeni tek bir ufuk noktası ve bir kaçış noktası olmasıdır. Nesnelerin kenarları bu kaçış noktasında birleşir. İç mekan çiziminde, tren rayları, uzaklaşan telefon direkleri gibi çizimlerde yararlandığımız bir perspektif tekniğidir.

Kaçış noktası eğer ufuk çizgisinin üstünde olursa çiziminiz yükseliyormuş gibi görünür kazanır. Tam tersini yaptığınızda ise  alçalıyormuş gibi görünecektir.

Tek kaçışlı perspektif veya açısal perspektif olarak adlandırılabilir.

tek kaçışlı perspektif nedir

Çift Kaçışlı Perspektif Nedir?

Çift kaçışlı perspektif ise bir yerine iki kaçış noktası bulunan bir tekniktir. Uygulama olarak diğer tekniklerden farklı değildir. Ancak tek kaçışlı perspektife göre çiziminize daha doğru bir bakış açısı kazandırır. Belirlediğiniz ışık kaynağına göre gölgelendirme de eklemeniz daha kolay hale gelir. Eklediğiniz gölgeler ile birlikte daha doğru bir derinlik algısı yaratırsınız. 

çift kaçışlı perspektif nedir

Üç Kaçışlı Perspektif Nedir?

Üç kaçışlı perspektifte sağ ve sol kaçış noktalarına ek olarak birde tercihe göre üst veya alt tarafa bir kaçış noktası daha eklenir. Çok sık kullanılan bir teknik değildir. 

üç kaçışlı perspektif nedir

Hava perspektifi:

Uzakta bulunan binalar veya nesneler renklerini kaybederler. Uzaklaştıkça tüm nesneler yavaş yavaş soluk olmaya başlarlar. Yakındaki dağların daha canlı ve renkli uzaktakilerin ise daha soluk gri/mavi bir renk aldığını fark edebilirsiniz. Solukluk ve tonlar uzaklığa göre değişir. Bunun nedeni renklerin atmosfer ve havadaki nem oranına göre farklılık göstermesi. Daha doğrusu ışık gördüğünüz nesnelerden yansıyarak gözlerinize gelene kadar bu etkenler nedeniyle zayıflar veya değişir. Doğru kullanıldığında, resmimize derinlik katan, olmazsa olmazlardandır.

Leave a Reply