You are currently viewing Temel Desen Eğitim Programı

Temel Desen Eğitim Programı

  • Post category:Temel Sanat
  • Reading time:6 mins read

Yerleştirme ve Oran-Orantı

Öğrencinin baktığı tekli ya da çoklu nesne kurgularını nasıl görmesi gerektiğini, başka bir değişle görünmeyeni nasıl görünür kılması gerekeceğini, ilk başlarda uzun daha sonra yavaş yavaş süreyi kısaltarak zemine nasıl aktarması gerektiği ile çalışmaya başlanmaktadır.

(Hareket ve Perspektif)
Mekanik Çözümleme ve İç Mekan Tasarımı

Yerleştirme ve Oran-Orantı aşamasında çalışması (çizmesi) gereken yaklaşık 50 – 100 arası farklı nesne ya da nesne kompozisyonunu tamamlayan öğrenci bu aşamada uzak – yakın ilişkisini (mesafe), bulunduğu mekanda zemin – göz hizası – tavan ilişkisi ve son olarak görebildiği en sol – karşı – en sağ görüntüyü kağıda nasıl aktarması gerektiğini arkadan öne doğru geldikçe, aşağıdan yukarıya çıktıkça gözün neyi büyük ya da neyi küçükmüş gibi algıladığını öğrenecektir.

(Portre Detayları – 1)
“Göz”

Özel Yetenek Sınavlarında Portre çizebiliyor olmak en büyük ayrıcalıktır. İyi bir portre çizimi hem baraj sınavlarında (1. Aşama) hem de Bölüm sınavlarında önemsenmektedir. Portre çizimlerinin de en önemli unsuru gözlerdir. Biz de temel desen eğitimi kapsamında öğrencilerimize portre çalışmaları öncesinde bir süre göz detayları çalıştırmaktayız.

(Portre Detayları – 2)
“Dudak”

Portre çalışmasının ikinci ve önemli unsuru dudak, çizilen figürün karakteristik özelliğini en iyi vurgulamamıza yarar sağlamaktadır. Biz de yine temel desen eğitimi kapsamında bir süre dudak detayları çalıştırmaktayız.

(Portre Detayları – 3)
“Burun”

Portre çalışmasının üçüncü ve önemli unsuru burun, çizilen figürün karakteristik özelliğini en iyi vurgulamamıza yarar sağlamaktadır. Biz de yine temel desen eğitimi kapsamında bir süre burun detayları çalıştırmaktayız.

(Portre Detayları – 4)
“Kulak”

Portre çalışmasının dördüncü ve önemli unsuru kulak, çizilen figürün karakteristik özelliğini en iyi vurgulamamıza yarar sağlamaktadır. Biz de yine temel desen eğitimi kapsamında bir süre kulak detayları çalıştırmaktayız.

Portre Çizimi

Güzel Sanatlara Hazırlık kapsamında portre çizimi en büyük ve en keyifli yere sahiptir. Temel desen eğitimini tamamlamış her öğrenci portre detaylarını çizmeyi öğrendikten sonra genel portre çizimlerine geçerler, bu alanda öğrenciler birbirinden farklı yaklaşık 60 insan portresi çizerler. Portre; insanın karakteristik özelliğini ön plana çıkaran tek unsurdur. Temel portre çizimlerinden sonra öğrenciler artık insan figürü çizmeye aday hale gelirler.

İnsan Figürü Çizimi

Canlı Model Çizimi

Modelden desen çizimi ilk önce ahşap figür çizimi ile başlamaktadır. Baştan ayaklara kadar insan bedenini tanımaya başlayan öğrenci yavaş yavaş ayakta, oturan, eğilmiş ya da çok daha farklı pozisyonlarda poz veren kişiyi akademik anlamda yine uzun süreyle başlayıp yavaş yavaş süreyi kısaltarak çizmeyi öğrenir. Öğrenciye genellikle ödev olarak bu süreçte en yakınındaki insanları çizmesi istenmektedir. Ödevin amacı insanın her zaman en iyi tanıdığı ve bildiği yüz-kimlik yakınındaki olduğu vurgusunu hatırlatmak, imgesel çalışmalara alt yapı oluşturmasını sağlamaktır.

Röprodüksiyon Çizimi

Ustalardan desenleri kopya ederek başlanan bu süreçte en önemli vurgu öğrencinin tarama ve tonlama tekniği kazanması içindir. Genellikle atölye dışında yapılması öngörülen bir çalışmadır. Öğrenciye gerekli olan materyaller zamanı geldiğinde her güne bir röprodüksiyon şeklinde katman sanat tarafından dağıtılır ve öğrenci en az verilen görsel büyüklüğünde bir resim kâğıdına tükenmez kalemlerle çizer. Bu tekniğin amacı öğrencinin silgi kullanımını en aza indirgemektir.

Figüratif Detay Çözümleme

Öğrenci Katman Sanat’a başladığı ilk günden itibaren eskiz defteri taşımak zorundadır ve bu defteri gittiği her yere götürmek ve gördüğü her şeyi özellikle de insan figürü detayı çizmek zorundadır. Bu çözümleme imgesel (hayali) desen çizimlerinde öğrenciye ciddi avantajlar sağlayacaktır.

Kolaj Defter

Katman’ın eğitim süreci içerisinde öğrencinin en keyif aldığı ödev türüdür. Öğrenci gazete, dergi ya da fotoğraflardan kestiği birbirinden farklı renkte ya da biçimdeki materyalleri (insan, mekan, nesne vs.) bir araya getirerek (çizmek şartıyla) belleğinde sınavda karşısına çıkabilecek her türlü materyali yerleştirmiş olur. Bu yöntem yaklaşık 60 öğrencinin atölye eğitimi sürecinde test edilmiş ve %90 başarı getirmiş bir yöntemdir.

İmgesel (Hayalden) Desen Eğitimi Programı

İmgesel (Hayalden) Desen; bir nesnenin, nesne kompozisyonunun, iç ya da dış mekanın, hareketli ya da durağan insan ya da hayvan figürünün, simetrik ya da asimetrik materyallerin kısacası insan hayatına dair, söylenildiğinde akla ilk gelen gelen görüntünün resmedilmesidir.

Katman Sanat ve Tasarım Kursu eğitim sisteminde imgesel desen için yukarıda anlatılan iki maddede de alt yapı oluşturma teknikleri verilmiştir. Özellikle yetenek sınavlarına hazırlıkta öğrencilerimize aktardığımız en önemli bilgi “kendilerinin farkında olmalarıdır”.

Yetenek sınavlarında istenen her zaman çok nettir! İnsan ve insana dair olan…

Öğrenciden; ister gerçekçi olsun, ister gerçeğin sınırlarını zorlasın istenen cevap çok açıktır… Kendine ait olan yaşamı ya da yaşanmışlıkları kağıda belirli bir süre zarfında resmedilmesidir. Bu nedenledir ki sadece çok çizmek ya da çok iyi bir başarıya sahip olmak yetmemektedir, gerçek olan görüntüyü bütün bu kurallar çerçevesinde kendi yaşamındaki (belleğindeki) görüntüyü net bir şekilde ifade edebilmesi büyük önem arz etmektedir.

Leave a Reply