Temel Desen Eğitim Programı
Katman Sanat Üniversiteler

Temel Desen Eğitim Programı

Yerleştirme ve Oran-Orantı Öğrencinin baktığı tekli ya da çoklu nesne kurgularını nasıl görmesi gerektiğini, başka bir değişle görünmeyeni nasıl görünür kılması gerekeceğini, ilk başlarda uzun daha sonra yavaş yavaş süreyi…

Continue Reading Temel Desen Eğitim Programı